Hoe ga je om met conflicten op de werkvloer?

Teamconflicten kunnen om verschillende redenen in een aantal situaties ontstaan. Het goede nieuws is: elk van ons heeft het vermogen om de uitkomst ervan te beïnvloeden. We zetten alvast enkele tips op een rijtje die je kunnen helpen productief om te gaan met conflicten:

1. (H)erken het conflict tijdig

Een conflict negeren, maakt het doorgaans alleen maar erger. In de praktijk gebeurt het maar al te vaak dat mensen elkaar uit de weg gaan, uit schrik om het probleem op te blazen, of in de naïeve veronderstelling dat het probleem zichzelf wel zal oplossen.

Problemen en ruzies gaan echter niet vanzelf over, maar worden juist groter zonder ingrijpen. Het conflict blijft dan sluimeren zonder echte oplossing. Dat is te vergelijken met een onbehandelde wonde. Negatieve gevolgen inbegrepen.

Enkele situaties die op een onderliggend conflict kunnen wijzen zijn:

  • collega’s die elkaar ontlopen of over elkaar spreken in plaats van met elkaar;
  • tegenwerking, meermaals afspraken niet nakomen, veel discussies, zelfs over onbeduidende zaken;
  • het ziekteverzuim stijgt zonder duidelijke medische oorzaken;
  • afnemende motivatie bij medewerkers.

Merk je dat er onder je medewerkers een conflict speelt, wacht dan niet te lang af, maar ga met hen in gesprek en laat beide kanten toe om hun zegje te doen. Zo start je om de situatie te ontmijnen.

2. Focus op het probleem, niet op de mensen

Leg je oor te luisteren en vermijd om je te richten op de betrokken personen zelf. Ga eerder op zoek naar de echte reden van het conflict en kies hierbij geen partij.

Foutieve conclusies en slecht luisteren vergroten namelijk de kans op escalatie. Door zelf voorbarige uitspraken te doen, zou je de zaak onnodig op scherp kunnen zetten. Laat betrokkenen met elkaar aan tafel gaan, neem daarvoor echt de tijd en speel hierbij zelf een bemiddelende, neutrale rol.

Wil je een conflict tot een goed einde brengen, dan is het bovendien van belang om constructief en assertief te communiceren. Luister oprecht, zelfs al ben je het er niet mee eens. Beperk je hierbij tot de feiten en hou tijdens het hele gesprek het einddoel voor ogen: het oplossen van het conflict.

3. Maak een plan

Omgaan met teamconflicten vereist meer dan alleen het standpunt van elke persoon begrijpen. Het vereist dat de teamleider een plan ontwerpt om het conflict op te lossen, zelfs als dit een compromis van uw teamleden vereist.

Onopgeloste conflicten op tafel laten liggen, zal op lange termijn een negatieve impact hebben op de organisatie. Je kan er vrijwel zeker van zijn dat in de toekomst een soortgelijk conflict zal ontstaan.

4. Zorg voor een gezamenlijke oplossing

Bespreek mogelijke oplossingen, niet alleen voor de inhoud van het conflict, maar ook voor de manier waarop je met elkaar om wilt gaan om in het vervolg een conflict te vermijden. Vraag aan alle betrokkenen om mogelijke oplossingen en hoe ze deze constructief willen inzetten in de praktijk.

Ga vervolgens met elkaar in overleg om te beslissen welke oplossing de beste is. Maak afspraken over de naleving van de oplossing en over een toekomstige constructieve samenwerking.

Conflicten op de werkvloer zijn niet altijd te vermijden. Door er op een constructieve manier mee om te gaan, kunnen ze wel leiden tot een betere samenwerking, een prettige werksfeer en een succesvol team.

5. Follow-up

Zorg ervoor dat je nadien contact opneemt met degenen die betrokken zijn bij de conflictsituatie.  Je zal waarschijnlijk een verbetering in de teamdynamiek merken zodra een conflict is opgelost.

6. Investeer in het opbouwen van vaardigheden

De vaardigheden om effectief te navigeren en conflicten te beheersen, kunnen door iedereen worden geleerd. Dit wordt vaak gedaan door middel van trainingsprogramma’s en versterkt met leiderschapscoaching.

Concentreer je op het ontwikkelen van het vermogen van jouw team om onderlinge conflicten op te lossen. Zo hoef je in de toekomst niet meer in te grijpen.

We hopen dat je uit het lezen van dit artikel hebt opgestoken dat je op een constructieve manier met conflict kan leren omgaan.  Heb je ondersteuning nodig bij het creëren van een gesprekscultuur binnen je organisatie, neem dan vandaag nog contact met ons op!