Conflicten op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer

€0
Categorieën:
Reviews:

Over deze cursus

Het aantal meldingen van pesten op het werk stijgt elk jaar, dat blijkt uit nieuwe cijfers. Pesten op het werk is een blijvend probleem met grote consequenties.

De slachtoffers ondervinden mogelijke gezondheidsklachten op vlak van psychisch welzijn, stress, slaapkwaliteit & motivatie. Dit heeft eveneens als gevolg dat de productiviteit als bedrijf erop achteruitgaat. Slachtoffers van pestgedrag, zijn vaker afwezig & zullen er ook voor kiezen om sneller van werkgever te veranderen.

Hoe ga je als leidinggevende om met conflicten op de werkvloer? Welke methodiek/techniek kan worden toegepast om te vermijden dat deze conflicten overgaan in pestgedrag?

Hoe kan je het best als organisatie het onderwerp pesten onder de aandacht brengen? Werkstress verhoogt de kans dat er op een negatieve manier met conflicten wordt omgegaan. Hoe kunnen we werkstress reduceren?

Tot slot kunnen we u helpen alle maatregelen rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag uit te werken & toe te voegen aan uw preventiebeleid.