De gevolgen van langdurige stress

Doorheen ons leven worden we geconfronteerd met gebeurtenissen die ons leven grondig verstoren. We proberen hierbij op een efficiënte manier om te gaan met die veranderingen. Dit kan stress veroorzaken. We proberen de stressvolle gebeurtenis te veranderen of ons aan te passen aan het effect ervan.

De uitlokkende factoren van stress kunnen in 2 categorieën gedeeld worden:

  1. Ingrijpende gebeurtenissen: Een belangrijke levensgebeurtenis, met mogelijk een posttraumatische stressstoornis als gevolg. Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het dagelijkse leven zoals voorheen grondig verstoord wordt! Met als gevolg: slapeloosheid, geïrriteerdheid, concentratieproblemen, neerslachtigheid, angsten)
  2. Chronische stressoren: Deze oorzaken zijn niet van acute aard, maar zijn wel langdurig en daarom erg belastend. Het gaat om de dagelijkse beslommeringen. Dit kunnen persoonlijk zaken zijn, maar eveneens een aanhoudende werkdruk kan langdurig voor een negatief effect zorgen.

  Bij dergelijk langdurige stress worden verschillende fysiologische reacties uitgelokt, deze kunnen we indelen in verschillende fases:

   1. Alarmfase: onze fight-or-flight responsen worden geactiveerd, met heel wat lichamelijke reacties als gevolg. Wanneer de stressbron verdwijnt, zal het lichaam zich terug normaliseren.
   2. Weerstandsfase: Wanneer de stressbron aanhoudt, komen we in de weerstandsfase. Het lichaam weet zich aan te passen aan de stresserende situatie. Deze normalisering is echter maar schijn, het lichaam is in deze fase erg kwetsbaar. Elke bijkomende stressfactor is in deze fase zeer nefast.
   3. Uitputtingsfase: Tijdens de uitputtingsfase, treden opnieuw de reacties uit de alarmfase op. Het is een laatste poging van het lichaam om het tij te keren. Indien de stressvolle situatie blijft bestaan, kan dit resulteren in ernstige lichamelijke klachten (maagzweren, hersenbloedingen, hartaandoeningen).

  Uiteraard zijn er naast deze fysiologische gevolgen ook heel wat psychische gevolgen. Mensen die te maken krijgen met langdurige stress zijn vaak prikkelbaar, angstiger & hebben meer last van slaap- en concentratiestoornissen. Ze verkeren ook vaker in negatieve stemmingen. Dit alles heeft uiteraard ook gevolgen op het presteren. Naarmate de spanning verder toeneemt, daalt de prestatie.

  Er bestaan tegenwoordig heel wat strategieën om met stress om te gaan. Bij BalanceLab zien wij stresspreventie als een erg belangrijk gegeven. Leren om stress te herkennen & hoe je er mee kan omgaan komen aan bod in onze opleiding ‘Stress & Burnout-preventie

  Ook het bouwen aan onze veerkracht kan ervoor zorgen dat we stressvolle situaties/gebeurtenissen het hoofd kunnen bieden. Hoe dit kan leer je in onze opleiding Veerkracht op het werk.